ඵල ඇති රුකටයි ගල් ගහන්නේ: මමත් එහෙම ගහක් – ඇමතිගෙන් විශ්වාසභංගයට පිළිතුරු

ඵල ඇති රුකටයි ගල් ගහන්නේ: මමත් එහෙම ගහක් - ඇමතිගෙන් විශ්වාසභංගයට පිළිතුරු
  • උදය ගම්මන්පිල

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka