පාස්කු ප්‍රහාරය චිත්‍රපටයක්! බුද්ධි අංශය ගැන කියමින් හකීම් පාර්ලිමේන්තුව දෙවනත් කරයි (VIDEO)

  • රවුෆ් හකීම්
  • පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka