පාඨලී නිහඬබව බිඳියි – සජිත්ගේ පිලේ පිරිසකට දෙහි කපයි

පාඨලී නිහඬබව බිඳියි - සජිත්ගේ පිලේ පිරිසකට දෙහි කපයි
  • පාඨලී චම්පික රණවක
  • සමගි ජන බලවේගය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka