“නොකී කතාව” ගැන ඇමති ගම්මන්පිල පොතක් ලියයි! සියල්ල හෙළිදරව් වන ලකුණු

  • උදය ගම්මන්පිල

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka