නිරුවත් මන්ත්‍රී පාර්ලිමේන්තුව ඇවිත් – ඇමති ජොනි සමග බර කතා බහක

  • නිරුවත් මන්ත්‍රී

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka