“ධම්මිකගෙන් පරිස්සම් වෙන්න..ඔහු පිටුපස ප්‍රසිද්ධිය ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා.” යකා නැටූ ධම්මික ගැන නලින් ද සිල්වා කියයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka