දඹුල්ලෙන් සොයා ගත් පොල්තෙල් කන්ටේනරටය හා ගබඩාවට සීල් තියයි (PHOTOS)

  • පිළිකාකාරක පොල්තෙල්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka