තිරය පිටුපස සිට යුද්ධය අවසන් කළ මිනිසා ගැන අවසානයේ හෙළිවෙයි (VIDEO)

තිරය පිටුපස සිට යුද්ධය අවසන් කළ මිනිසා ගැන අවසානයේ හෙළිවෙයි (VIDEO)
  • අරුන්දික ප්‍රනාන්දු
  • බැසිල් රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka