ජනපති ගෝඨාභය හමුවූ චීන ආරක්ෂක ඇමති සාකච්ඡාවේ ප්‍රගතිය ගැන කියයි

  • ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka