ජනපති කැඳවූ ආණ්ඩු මන්ත්‍රී රැස්වීම හදිසියේම අවලංගු කරයි

ජනපති කැඳවූ ආණ්ඩු මන්ත්‍රී රැස්වීම හදිසියේම අවලංගු කරයි
  • ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka