ජනපතිගෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට නියෝගයක් – කොවිඩ් කමිටුව ගත් තීරණ මෙන්න

ජනපතිගෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට නියෝගයක් - කොවිඩ් කමිටුව ගත් තීරණ මෙන්න
  • ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
  • කොවිඩ් 19
  • පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka