කොවිඩ් රෝගීන් නැතැයි ඇමැති ගාමිණී ලොකුගේ කියපු පිළියන්දල පොදු වෙළෙඳ පොළ වසා දමයි

  • ගාමිණි ලොකුගේ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka