කොවිඩ් පාලන කටයුතු පවිත්‍රාගෙන් ගලවයි – ජනපති ගත් තීන්දුවට හේතුව මෙන්න

කොවිඩ් පාලන කටයුතු පවිත්‍රාගෙන් ගලවයි - ජනපති ගත් තීන්දුවට හේතුව මෙන්න
  • කොරෝනා
  • කොරෝනා ආසාදිතයින්
  • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
  • පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka