“කොවිඩ් කොවිඩ් කියලා හැංඟෙනවා නම් මේ රට ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද” – ඇමැති ජොන්ස්ටන් අසයි

  • ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka