කොරෝනා දේහවල අවසන් කටයුතුවලට නොමිලේ මිනී පෙට්ටි – මුස්ලිම් සංවිධානයක් ඉදිරිපත් වෙයි

  • කොරෝනා
  • කොරෝනා ආසාදිතයින්
  • කොරෝනා මරණ
  • කෝවිඩ් 19

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka