“කතාකරන්න ඉන්නේ ජනාධිපති විතරයි” – රන්ජන්ට පසු නලීන්ගේ හඬපටයක් එළියට

  • නලීන් පෙරේරා
  • කොවිඩ් 19
  • කලාකරුවන්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka