ඌව තැන්නේ සුමන හිමියන්ට වගේ දුමින්ද සිල්වාටත් ජනපති සමාව දෙන්න පුළුවන් – ඇමති විමල් (VIDEO)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka