ඉන්දියාවේ සිරවූ ලාංකිකයින් පිරිසකුත් කොරෝනා වැළඳී මරුට

ඉන්දියාවේ සිරවූ ලාංකිකයින් පිරිසකුත් කොරෝනා වැළඳී මරුට
  • කොවිඩ් 19
  • දිනේෂ් ගුණවර්ධන
  • ඉන්දියාව

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka