අර්ජුන එජාප ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

අර්ජුන රණතුංග මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්රික් නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka