අයියා රනිල්ගේ උගුලට අසුවුණා – හිටපු ඇමතිගේ මන්ත්‍රී සොහොයුරා කරන හෙළිදරව්ව

අයියා රනිල්ගේ උගුලට අසුවුණා - හිටපු ඇමතිගේ මන්ත්‍රී සොහොයුරා කරන හෙළිදරව්ව
  • රනිල් වික්‍රමසිංහ
  • නවීන් දිසානායක

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka