අමරපුර නිකායේ මහානායක කොටුගොඩ ධම්මවාස මහනාහිමියෝ අපවත් වෙති

අමරපුර නිකායේ මහානායක කොටුගොඩ ධම්මවාස මහනාහිමියෝ අපවත් වෙති
  • කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහනාහිමි

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka