“අපේ බඩුමුට්ටු ඔක්කොම විනාශ කළා. දරුවා බේරගත්තේ බොහොම අමාරුවෙන්” – අවුරුද්ද අහිමි වූ ජනතාව කියන සංවේදී කතාව

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka