“අපිත් ගණිකා වෘත්තිය ගැන හිතන්න ඕන. ආගම හා සංස්කෘතිය ඒකට බාධාවක් “ මන්ත්‍රී ඩයනාගෙන් අලුත් කතාවක්

  • ඩයනා ගමගේ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka