අක්‍රිය වූ PCR යන්ත්‍රය සදුදා සිට වැඩ

අක්‍රිය වූ PCR යන්ත්‍රය සදුදා සිට වැඩ

කොවිඩ් 19 රෝගීන්ගේ PCR පරීක්ෂණ කරන ප්‍රධානතම PCR යන්ත්‍රයක් වන අක්‍රියව තිබූ අංගොඩ උණ රෝහලේ PCR යාන්ත්‍රය යළිත් සදුදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බව චීන තානාපති කාර්‍යාලයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා සිටීයි.

එම PCR යාන්ත්‍රය චීනයෙන් ආනයනය කරන ලද්දකි.

මෙම PCR යාන්ත්‍රණය අක්‍රිය වීම පිළිබඳව සමාජයේ දැඩි කතාබහක් ඇති වූ අතර එම යන්ත්‍රය අක්‍රීය වීමෙන් PCR පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵල ලැබීම දින ගණනාවකින් ප්‍රමාද වීය.

එය රෝගීන් කඩිනමින් හඳුනා ගැනීමට විශාල බාධාවක් විය.

  • කොරෝනා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka