ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් විගණකාධිපතිගේ විෂයෙන් කැපේ – රජයේ සමාගම් 150ක් ගැන කෝප් කමිටුවටවත් ප්‍රශ්න කරන්න බෑ

විසිවැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් විගණකාධිපතිවරයාගේ විෂය පථය සීමා කිරීම මත පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ (කෝප්) මෙන්ම රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ (කෝපා) ද කටයුුතු සීමා වන තත්ත්වයක් උද්ගත වී තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ මෙම කමිටු දෙකම ක්‍රියාත්මක වන්නේ විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා පාදක කර ගනිමිනුයි.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන පහක විෂය පථයන් ද සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති සියයට 50කට හෝ ඊට වැඩි ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිශතයක් රජය දරන සමාගම්ද විගණකාධිපතිවරයාගේ විෂය පථයෙන් ඉවත් කිරීමට යෝජිත බව වාර්තා වනවා.

මෙවැනි සමාගම් එකසිය පනහක් පමණ පවතින අතර යෝජිත සංශෝධනය අනුව එම සමාගම් විගණනය කිරීමේ බලයක් විගණකාධිපතිවරයාට හිමි නොවේ.

මෙම කමිටු පත් කිරීමට අදාළ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අනුව කෝප් මෙන්ම කෝපා යන කමිටු කටයුතු කළ යුතු වන්නේ විගණකාධිපතිවරයාගේ සහාය ලබා ගනිමිනුයි.

එම සහාය ලබා ගැනීම යනු විගණකාධිපතිවරයාගේ විගණන වාර්තා කමිටුවල සාකච්ඡා සඳහා පාදක කර ගැනීමයි.

එම සමාගම්වල නිලධාරීන් ඇතුළු වගකිව යුත්තන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවා ප්‍රශ්න කිරීමට හැකි වන්නේ ද ඒ අනුවයි.

විගණකාධිපතිවරයා එම ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විගණනය නොකරන්නේ නම් මෙම කමිටුවලට ද ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට හැකියාවක් නැත.

The post ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් විගණකාධිපතිගේ විෂයෙන් කැපේ – රජයේ සමාගම් 150ක් ගැන කෝප් කමිටුවටවත් ප්‍රශ්න කරන්න බෑ appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka