රනිල්ගේ නියමයෙන් නිකුත් කල වියදම් කපන චක්‍රලේඛය මෙන්න

“රාජ්‍ය වියදම් පාලනය කිරීම” යන මැයෙන් භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා විසින් 2022-04-26 දිනැතිව යොමු කර ඇති අංක 03/2022 දරන ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛයේ විධිවිධාන අනුව සියලු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් අනිවාර්යයෙන් කටයුතු කළයුතු බවත් එයට පරිභාහිරව සිදු කරනු ලබන රාජ්‍ය වියදම් සම්බන්ධයෙන් අදාළ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ප්‍රධානීන් පෞද්ගලිකව වගකීමට බැඳි සිටිය යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී තිබේ.

රාජ්‍ය වියදම් ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා පමණක් යොදා ගැනෙන චක්‍රලේඛයක් භාණ්ඩාගාර ලේකම් කේ.ඒ මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා විසින් නිකුත් කර තිබේ.

මූලික කරුණු පහකින් සමන්විත එම සම්පූර්ණ චක්‍රලේඛය මෙසේය.

The post රනිල්ගේ නියමයෙන් නිකුත් කල වියදම් කපන චක්‍රලේඛය මෙන්න appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka