ඩීසල් ආනයන කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවත් චීන සමාගමකට

2021 ජුනි මස 01 දා සිට 2022 ජනවාරි මස 31 දා තෙක් මාස 9ක කාලයක් සඳහා ඩීසල් (උපරිම සල්පර් ප්‍රතිශතය 0.05) බැරල් 1 137 500ක් හා ඩීසල් (උපරිම සල්පර් ප්‍රතිශතය 0.001) බැරල් 262 500ක් ආනයනය කිිරීමේ දිගු කාලීන කොන්ත්‍රාත්තුව Petrochina International (singapore) pte. ltd විසින් හිමිකරගෙන තිබේ.

සිංගප්පූරුවෙ සිට ක්‍රියාත්මක චීන සමාගමක් වන පෙට්‍රොචයිනා සමාගම මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව හිමිකරගෙන ඇති අතර ඔවුන්ට එම කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම සඳහා වන යෝජනාව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

The post ඩීසල් ආනයන කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවත් චීන සමාගමකට appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka