22 ගැන සාකච්ඡා කරන්න පක්ෂ නායක රැස්වීමක්

22 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා තිබේ.

අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන සඳහන් කළේ, ඒ අනුව පක්ෂ අතර එකඟතාවයකින් 22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු බවයි.

ඒ අනුව පක්ෂ නායක රැස්වීම පෙරවරු 11.00 ට ආරම්භවී තිබේ.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka