සම්බා – කැකුළු – නාඩු සහල් උපරිම මිල නියම කරයි

සහල් නිෂ්පාදකයන් සහ සහල් මෝල් හිමියන් සහල් අලෙවි කළ යුතු උපරිම මිලක් පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් නියම කරනු ලැබ ඇත.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් ඊයේ (04)දින රාත්‍රියේ නිකුත් කරනු ලැබීය.

එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව සුදු සහ රතු සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 94ක උපරිම මිලක් ද, සුදු සහ රතු කැකුළු සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 94ක උපරිම මිලක් ද, නාඩු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 92ක උපරිම මිලක් සහ සුදු හා රතු කැකුළු සහල් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 89ක මිලක් ද නියම කර තිබේ.

සහල් නිෂ්පාදකයන් සහ මෝල් හිමියන්ට එම උපරිම මිල ගණන්වලට වඩා වැඩි මිලට සහල් වෙළෙඳාම් කිරීම එමගින් තහනම් කර ඇත.

The post සම්බා – කැකුළු – නාඩු සහල් උපරිම මිල නියම කරයි appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka