වාෂ්ප ආශ්වාස කිරීමෙන් කොවිඩ් 19 වළක්වා ගත නොහැකි බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්.

වාෂ්ප ආශ්වාස කිරීමෙන් #COVID19 වළක්වා ගත නොහැකි බවට ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් ප්‍රකාශයක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ facebook පිටුවට එක් කර තිබෙනවා.

මීට ඉහතදී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් මුව ආවරණ බාවිතා කිරීම නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් බවට ද ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන ලදි.

The post වාෂ්ප ආශ්වාස කිරීමෙන් කොවිඩ් 19 වළක්වා ගත නොහැකි බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්. appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka