වහලවල් මත නැගී උද්ඝෝෂණය කරන කිසිදු රැඳවිකුට මින් පසු විශේෂ සමා නෑ. | බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව දැඩි ස්ථාවරයක.

බන්ධනාගාරවල වහලවල් මත නැගී උද්ඝෝෂණය කරන, බන්ධනාගාර ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන අයුරින් හැසිරෙන කිසිම රැඳවියෙකු ඉදිරියේ දී සමාවක් සඳහා නිර්දේශ නොකරන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී වහලවල් උඩ නැගී, බන්ධනාගාර දේපළ වලට හානි කරන වගේම ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ලෙස හැසිරෙන කිසිම රැඳවියකු ඉදිරියේදී සමාව සඳහා කිසිම නිර්දේශයක් නොකරන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක බමහතා අවධාරණය කර සිටියි.

Source From colombotoday
Author: colombotoday.com
#SriLanka #News #lka