ලෝක බැංකුවේ සහයෙන් සමෘද්ධිලාභීන්ට මූල්‍යමය ආධාර

ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු ආධාරයක් අනුව සමෘද්ධිලාභීන්ට මූල්‍යමය ආධාර ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර තිබේ.

එක් පවුලක් සඳහා රුපියල් 5000 සිට 7500 දක්වා මුදල් ආධාරයක් ලබාදෙන බව සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරි මහතා සඳහන් කරයි.

එම මුදල් අඩු ආදායම් ලාභීන්ගේ බැංකු ගිණුම්වලට බැර කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka