යහපාලන ආණ්ඩුව යනු පලිගැනීම ජාතික කලාවක් බවට පත් කළ ආණ්ඩුවක්

යහපාලන ආණ්ඩුව යනු පලිගැනීම ජාතික කලාවක් බවට පත් කළ ආණ්ඩුවක් බව මන්ත්‍රි ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත වීරසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

හිට්ලර් හෝ ඉඩිඅමීන් වත් නොකළ ආකාරයට දේශපාලන විරුද්ධවාදීන්ගේ භාර්යාවන් හා දරුවන්ගෙන් පවා පලි ගන්න යහපාලන රජය කටයුතු කළ බවද වීරසිංහ මහතා කීය.

2015 ජනවාරි 8 වැනි දා ආරම්භ වී 2019 නොවැම්බර් 16 වැනිදා අවසන් වූ කාලසීමාව තුළ නිලතල දැරූ රජයේ නිලධාරීන් රාජ්‍ය සංස්ථා සේවකයන් සන්නද්ධ හමුදා සහ පොලිස් සේවයේ සාමාජිකයන්ට සිදුව ඇතැයි කියනු ලබන දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ කර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව පිළිබඳ සභාව කල් කල්තැබීමේ විවාදය අමතමින් වීරසිංහ මහතා මෙි බව කීය.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka