මෙරට කෘෂිකර්ම හා වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ ආයෝජනයට තායිලන්තයට ආරාධනා.

ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලත්නය අතර තිබෙන ව්‍යාපාරික සබඳතා තවදුරටත් වර්ධනය කරගනිමින් මෙරට කෘෂිකර්ම හා වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ ආයෝජනය සඳහා තායිලන්තයට ආරාධනා කර තිබේ.

වැවිලි හා කෘෂිකාර්මික අංශයේ ආයෝජනය සඳහා තායිලන්තයට වැඩි හැකියාවක් පවතින බව විදේශ ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ තායිලන්ත තානාපතිනි චුලාමනී චාර්ට්සුවාන් මහත්මිය සිය සේවා කාලය අවසන් කර ශ්‍රී ලංකාවෙන් නික්ම යෑමට පෙර විදේශ ඇමැතිවරයා හමුවී මේ සමිබන්ධයෙන් සාකචිඡා කළේය.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka