මානුෂීය මෙහෙයුමේ 12වන ජයග්‍රහණ සැමරුම වෙනුවෙන් යුද හමුදාවේ 4,714කට උසස්වීම්

අදට (18)දිනට යෙදී ඇති මානුෂීය මෙහෙයුමේ 12වන ජයග්‍රහණ සැමරුම වෙනුවෙන් යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් 425 දෙනෙකුට සහ සෙසු නිලයන් 4,289 දෙනෙකුට උසස්වීම් හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ නිලධාරීන් සිය ඊළඟ නිලයන් සඳහා උසස්වීම් ලබන බව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව පවසයි.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka