මන්ත්‍රීවරුන් යහමගට ගන්න වැඩපිළිවලක් ක්‍රියාත්මක කරන – පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයෙන් කතානායකට ලිපියක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් කනගාටුව පලකරමින් කතානායකවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

දිනකට ලක්ෂ ගණනක් වියදම් කර පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ මුදලින් බව කතානායකවරයා ඇතුලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය අවධාරණය කරයි.

එසේ තිබියදී සමහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පාර්ලිමේන්තුව තුළ අසභ්‍ය හා අශ්ශිල ප්‍රකාශ සිදුකිරීම එම සංවිධානය දැඩිවහෙළාදකින බව ද එම ප්‍රකාශ මගීන් ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට පත් වීම සම්බන්ධයෙන් කණගාටු පල කර සිටි.

කුඩා ළමයින් එම ප්‍රකාශ පිළිබදව විමසීමේදී දෙමාපියන් පත්වන අසීරුතාවය පිළිබදව ගරු පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරන ලෙසත් කුඩාකල විවිධ අතවරයන්වලට ලක්ව ඇති බොහෝ පුද්ගලයින් එවැනි අසභ්‍ය හා අශ්ශිල ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමට පෙළ‌ඹෙන බැවින් හා එම මන්ත්‍රීවරුන් යහපත්මගට ගෙන ඒම සදහා කිසියම් වැඩපිළිවලක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් එම සංවිධානය කතානායක වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටි.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka