බොදු බල සේනාව අන්තවාදී නෑ. තහනම් කරන්න කියන නිර්දේශයට මම සම්පුර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි. | අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර කියයි.

බොදු බල සේනාව අන්තවාදී නැති බවත් එය තහනම් කරන්න කියන නිර්දේශයට තමන් සම්පුර්ණයෙන්ම විරුද්ධ බවත් අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසනවා. Truth with Chamuditha සම්මුඛ සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් වීරසේකර මහතා මේ බව පවසා ඇත.

සමහර නිර්දේශවලට මමත් එකඟ නෑ. දැන් බොදු බල සේනාව තහනම් කරන්න කියන එකට මම සම්පුර්ණයෙන්ම, පොඩ්ඩක්වත් එකඟ නෑ… ඒකට සම්පුර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි. මොකද බොදු බල සේනාව අන්තවාදී ආයතනයක් නෙවෙයි. ඔවුන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ වහබ්වාදය ගැන කිවුවේ. ඔවුන් තමයි ඉස්සරවෙලාම මේ හලාල් ගැන කිවුවේ. කියලා මේ තුලින් අන්තවාදීන් පිරිසක් බිහිවෙනවා කියලා කිවුවේ බොදු බල සේනාව. ඉතින් බොදු බල සේනාවත් එක්ක තරහනම් මුස්ලිම් අය ඔවුන් ප්‍රහාර එල්ල කරන්න ඕනි පන්සල්වලට. ඇයි මේ කතෝලික පල්ලිවලට ගහන්නේ. ඒක හින්දා බොදු බල සේනාව තහනම් කල යුතුයි කියන නිර්දේශවලට මම පොඩ්ඩක්වත් එකඟ නෑ.

Source From colombotoday
Author: colombotoday.com
#SriLanka #News #lka