බස්නාහිර පළාතට, ඇහැලියගොඩ, කුරුණෑගල නගර සීමාවට, කුලියාපිටියට ඇඳිරිනීතිය දිගටම

බස්නාහිර පලාතට සහ ඇහැලියගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශය, කුරුණෑගල නගර සීමාව, කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශය යන ප්‍රදේශවලට පනවා ඇති ඇඳිරිනීතිය නොවැම්බර් 9 දින දක්වා ඉවත් නොකිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව යුධ හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා.

The post බස්නාහිර පළාතට, ඇහැලියගොඩ, කුරුණෑගල නගර සීමාවට, කුලියාපිටියට ඇඳිරිනීතිය දිගටම appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka