පොලීසිය ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ගේ වැන්දඹුවන්ට ගෙවන වැටුප් ගැන තීරණයක්

පොලීසිය ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාවේ මිය ගිය සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් වැන්දඹුවන්ට ගෙවන වැටුප ඔවුන් ජීවත්ව සිටින තෙක් ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka