නව නීතිපතිවරයා ලෙස රාජරත්නම් පත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු සභාවේ අනුමැතිය

නව නීතිපතිවරයා ලෙස වැඩබලන සොලිසිටර් ජනරාල් සංජය රාජරත්නම් පත් කිරීමට, පාර්ලිමේන්තු සභාවේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

නීතිපති ධුරය සඳහා වැඩබලන සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ රාජරත්නම් මහතාගේ නම පාර්ලිමේන්තු සභාවේ නිරීක්ෂණය සඳහා යොමු කෙරුණු බව පසුගිය 7 වනදා කතානායකවරයා පැවසී ය.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka