දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ 34 වන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා රාජකාරි අරඹයි

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නව කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙස H.M.W.C. බණ්ඩාර මහතා අද රාජකාරි ඇරඹී ය.

ඒ අනුව බණ්ඩාර මහතා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට පත් වූ 34 වැනි කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වනු ඇති.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka