දුම්රිය වර්ජනය අවසන්

දුම්රිය එංජින් රියදුරන්ගේ සංගමය සහ දුම්රිය නියාමකවරුන්ගේ සංගමය එක්ව සිදුකල හදිසි දුම්රිය වර්ජනය මේ වන විට අවසන් කර තිබේ.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka