ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් නීත්‍යානුකූලව ඉවත් වු පුද්ගලයන් බන්ධනාගාර නියාමකවරුන් ලෙස බඳවා ගැනීමට යයි.

ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් නීත්‍යානුකූලව ඉවත් වු පුද්ගලයන් 200 දෙනෙකු බන්ධනාගාර නියාමකවරුන් ලෙස වහාම බඳවා ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක මහතා පැවසුවේ වයස අවුරුදු 40ට අඩු පුද්ගලයන් ඒ සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ අයදුම්පත් පුවත්පත් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බවය.

බන්ධානාගාර නිලධාරීන් ලෙස බඳවා ගන්නා පුද්ගලයන් බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශ ඇතුළු විශේෂිත සේවාවන් වෙත අනුයුක්ත කිරීමට නියමිත බව පල්ලේකැලේ බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක මහතා පැවසීය.

“වසර 12ක සේවා කාලයකින් පසු නීත්‍යානුකූලව ඉවත්වූ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සෙබලුන්, සෙසු නිළ බන්ධනාගාර නියාමක තනතුරු සඳහා බඳවා ගන්නවා. විශේෂ ආරක්ෂණය, බුද්ධි තොරතුරු වැනි කාර්යයන් සඳහා මෙම කණ්ඩායම් අවශ්‍යව තිබෙනවා.”

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka