කොළඹ වරාය නගර පළමු ව්‍යාපෘතියට රජයේ මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය

කොළඹ වරාය නගරයේ පළමු ව්‍යාපෘතියට රජයේ මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව අනුමැතිය ලබා දුන්නේය.

කොළඹ වරාය නගරයේ අමරිකානු ඩොලර් බිලියන 100ක ආයෝජනයකින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සූදානම්ව සිටී.

මෙය එම නගරයේ පළමු ආයෝජනය බව රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති අනුර ප්‍රියදර්ශන මහතා පැවසීය.

මෙහි පළමු අදියර යටතේ මහල් සමූහයකින් යුතු කාර්යාල සහිත කුලුණක්ද උසස් ස්ථරයේ නිවාස කුලුණු දෙකක් ද සිල්ලර වෙළඳ පීඨිකාවක්ද දෙවෙනි අදියර යටතේ නවීන කාර්යාල කුලුණක් සහ සිල්ලර වෙළඳ පීඨිකාවක්ද ඉදි කෙරෙන බව එම කාරක සභාව පවසයි.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka