ඔක්තෝබර් මාසයේ උද්ධමනය වැඩිවෙයි

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව මෙරට උද්ධමනය ඔක්තෝබර් මාසයේදී 1%ක් දක්වා වැඩිවී ඇති බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එය සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව වැඩි වීමකි.

2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ මෙරට උද්ධමනය සඳහන් වූයේ 0.8%ක් ලෙසට යි.

The post ඔක්තෝබර් මාසයේ උද්ධමනය වැඩිවෙයි appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Admin
#SriLanka #News #lka