ඉටුකම අරමුදලේ ශේෂය එන්නත්කරණයට යොදවයි

කොවිඩ්-19 (ඉටුකම) සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ මේවනවිට පවතින ශේෂය එන්නත්කරණය සඳහා යෙදවීමට තීරණය කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

අරමුදලට බැර වූ මුළු මුදල රු. 1,752,402,793.24කි. මේ වනවිට වැය කර ඇති මුදල රුපියල් 391,479,824.00 ක් වේ.

එහි ශේෂය රුපියල්1,360,922,969.24කි. එය සමස්ථ එකතු වූ මුදලින් 23% කි.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka