ඇඟලුම් උපාංගවලට තීරු බදු සහන ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය

දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයින්ට අවශ්‍ය උපාංග ආනයනය කිරීමේදී තීරුබදු සහන ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ යාම සහ අයහපත් ආර්ථික වාතාවරණය හේතුවෙන් දේශීයව නිෂ්පාදනය නොකරන, ඇඟලුම් නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්‍ය උපාංග ආනයනය කිරීමේදී දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදකයා අභියෝග රාශියකට මුහුණ දී සිටී.

ඊට පිළියමක් වශයෙන් සංයෝජික වර්ගීකරණ (HS) කේත අංක 19ක් යටතේ වන දේශීයව නිෂ්පාදනය නොකරන උපාංග අයිතම් සඳහා තීරු බදු සහන ලබා දීම සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය දී තිබේ.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka