ආර්ථිකයට දායකත්වයක් දක්වන සතුන් ගැන සංගණනයක් කරන්නැයි කෘෂිකර්ම ඇමතිගෙන් උපදෙස්

රටෙි ආර්ථිකයට දායකත්වයක් දක්වන සතුන් පිළිබඳ සංගණනයක් කරන්නැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට අද (29)දින උපදෙස් දුන්නේය.

වසරින් වසර ආර්ථිකයට දායකත්වයක් ලබා දෙන සත්වයින්ගේ ප්‍රමාණය ඉහළ යා යුතු වුවද වසරක් පාසා කිරි ගවයන් වැනි සතුන් ආනයනය කීරිමට සිදුව ඇති හේතුව අනාවරණය කර ගැනීමට නොහැකි වීම ගැටලුවක් බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මේ අනුව ගෘහාශ්‍රිතව සිටින කිරි ගවයන්, කුකුළන්, තාරාවන්, එළුවන් ආදි සතුන් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගෙන ඔවුන්ගේ බෝවීම, කිරි නිෂ්පාදනය, බිත්තර නිෂ්පාදනය යනාදී කරුණු විශ්ලේෂණය කර වාර්ෂිකව සත්ව ගහණය වැඩිවීම හා එමඟින් ජාතික ආර්ථිකයට ඇති කරන බලපෑම පිළිබඳව වාර්තා ලබා ගන්නා ලෙසද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka