ලොව ක්‍රිකට් තරු සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රිමියලිග් කාල සටහන නිකුත් වේ.

ලෝකයේ ක්‍රිකට් තරු සහභාගිත්වයෙන් සිදු කරන ශ්‍රී ලංකා පරිමියලිග් තරඟාවලියේ කාල සටහන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඊයේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කර සිටියා.

එම කාල සටහන…

The post ලොව ක්‍රිකට් තරු සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රිමියලිග් කාල සටහන නිකුත් වේ. appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday Sport
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka