වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි පැහැරගම.- රතන හිමිගෙන් පොලීසියට යලිත් පොල්ලක්.

වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි පැහැරගම.- රතන හිමිගෙන් පොලීසියට යලිත් පොල්ලක්.

අපේ ජන බල පක්ෂයේ හිටපු ලේකම් වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි පැහැරගම පිළිබඳව ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත...
පාස්කු ප‍්‍රහාරය ගැන කියන්න හිටපු ජනපතිට දුරකථනයක් තිබුණේ නැහැ – හිටපු බුද්ධි අධ්‍යක්ෂක පාස්කු කොමිසමේදී කියයි

පාස්කු ප‍්‍රහාරය ගැන කියන්න හිටපු ජනපතිට දුරකථනයක් තිබුණේ නැහැ – හිටපු බුද්ධි අධ්‍යක්ෂක පාස්කු කොමිසමේදී කියයි

පාස්කු ප‍්‍රහාරයට පෙර දින සහ ප‍්‍රහාරය එල්ල වීමට මිනිත්තු කිහිපයකට පෙර එවක ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල...
පළමු වරට ගුවනින් හා ගොඩබිමින් STF නිලධාරින් හා ගුවන් හමුදාව එක්ව ගංජා හේන් වටලයි

පළමු වරට ගුවනින් හා ගොඩබිමින් STF නිලධාරින් හා ගුවන් හමුදාව එක්ව ගංජා හේන් වටලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ නිලධාරින් කණ්ඩායම් විසින් ගුවනින් හා ගොඩබිමින්...